2017/02/02

Баярт Мэдээ


Алдаг оног харах онлайн мэдээг хараад сэтгэл эмзэглэх... өдөр тутмын амьдрал дарамт, стрессээр дүүрэн мэт ... бараг хүн бүр орчуулга хийдэг юм байна, гадна улс оронд сураад ирсэн нь тэнд тэгдэг ингэдэг гээд л эсвэл мартагдсан, судалгаагаар үр дүнгүй нь батлагдсан хоолны дэг хэлбэр ч юмуу онолыг өөрийн болгож яриад л, Алибаба үлгэрийн эртний хаадын ахуйг санагдуулам хувцас хэрэглэл, мэдээлэл ярьж гангараад л... Бүтээлч сэтгэхүй, бүтээн байгуулалт, оюун ухаан, мэргэжилдээ мэргэшсэн түвшин нийгмийг хөтөлдөг цаг хурдан эхлээсэй.


Сүүлийн өдрүүдэд баярт мэдээ. Aхмад буурал төрд хандив өргөж, бизнес эрхлэгч айл өрхийг орон сууцжуулахаар шийдэж. Зүйрлэм сайн сайхан мэдээг хамгийн сүүлд хэзээ сонслоо.

No comments: