2015/03/29

КИНО: Perfume: The Story of a Murderer (2007)


1700 аад оны Франц. Залуухан бүсгүй захын загасны лангуун доорх хаягдлын хоолойд хүүхдээ төрүүлнэ. Энд төрүүлж буй 5 дах хүүхэд нь. Оройд нь загасны хаягдлыг урсган цэвэрлэж гол руу нийлүүлдэг. Хүүгийн хүйг өөрөө огтлонгуутаа, буцан лангууны дороос өндийн ажиллах цонхийсон царайг харсан үйлчлэгч хүүгийн уйлах дуунаар, хүүг харна. Бүсгүйг хэргийн улмаас дүүжилж, Жон Баптист асрах газарт ирнэ. Асрах газрын хүүхдүүд дэрээр дарж алахыг завдана.


2015/03/16

Lily Returns

It has been awhile since I posted last time. There were so many stories, books and movies I would like to write as I used to post. Unfortunately, I did not have time. May I did not find time ... I will keep posting once and while since now on.


What led me return to blogpost. Movies that I did watch lately. Most of all I found a gal who was my English class teacher. Her class was one of classes I could not wait. She keeps blog. With that Lily returns.


I will keep posted :)