2012/04/13

Вам И Не Снилось

Вам И Не Снилось нэг тийм хөөрхөн кино, үзээгүй нь олоод үзээрэй. Сургуульд байсан үе санагддагийн, би ч тэгэхдээ ийм хөөрхөн жижигхэн, том шилтэй охин байгаагүй л дээ. Рома надад сайн байсан Г ... шиг. Өндөр, зургийн аппараттай наалдсан амьтан. Надаас илүү аппаратандаа сайн байсан байхоо, хэхэ, аягүй хардаж эн тэр ...Санамсаргүй нээлт хийлээ, :) Дууны шүлэг нь Рембрандт Тагорийнх гэнээ. Аа бас англи орчуулгыг нь оллоо. Дууны аяыг олоод амралтын өдрөөр жоохон орилноо, үг аяыг нь тааруулах гээд гоё юм болох байхаа, :)

Последняя поэма

Ветер ли старое имя развеял,
Нет мне дороги в мой брошенный край.
Если увидеть пытаешься издали,
Не разглядишь меня,
Не разглядишь меня,
Друг мой, прощай.
Я уплываю, и время несёт меня
С края на край.
С берега к берегу,
С отмели к отмели,
Друг мой, прощай.
Знаю, когда-нибудь
С дальнего берега,
С дальнего прошлого
Ветер весенний ночной
Принесёт тебе вздох от меня.
Ты погляди, ты погляди,
Ты погляди не осталось ли
Что-нибудь после меня.
В полночь забвенья на поздней окраине
Жизни твоей,
Ты погляди без отчаянья,
Ты погляди без отчаянья.
Вспыхнет ли, примет ли
Облик безвестного образа,
Будто случайного.
Примет ли облик безвестного образа,
Будто случайного.
Это не сон, это не сон -
Это вся правда моя,
Это истина.
Смерть побеждающий,
Вечный закон -
Это любовь моя.
Это любовь моя.
Это любовь моя.
Это любовь моя.
Это любовь моя.

The Last Poem

Did the wind bring this old name around,
I have no route back to places long abandoned.
Trying to see me from far away,
You won't recognize me,
You won't recognize me,
My friend, farewell.
I'm drifting away carried on by the time,
From place to place,
From coast to coast,
From shoal to shoal,
My friend, farewell.
I know that some day
From a distant shore,
From a distant past,
The wind on a spring night
will bring you a sigh from me.
Look around, look around,
Look if there is
something left after me.
And in the darkness of oblivion at the nearing end of your life,
Look around without despair,
Look around without despair,
If it will flash, if it will appear
this long forgotten image,
nearly accidental.
Will it appear this long forgotten image,
nearly accidental.
It's not a dream, it's not a dream -
This is all I believe,
This is true.
The eternal law that even death can't void -
This is my love.
This is my love.
This is my love.
This is my love.
This is my love.

No comments: